தேவி மறுமண தகவல் மையம் - Devi Remarriage.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

8056385048

Login

Caste No Bar - Male

ஜாதி தடை இல்லை - ஆண்கள்

தேவி மறுமண தகவல் மையத்தில் இன்றைய தேதியில் 21-04-2019 எங்களிடம் உள்ள மொத்த மறுமண பதிவு எண்ணிக்கை விபரங்களை கீழே கொடுத்துள்ளோம்.


11464 Results Found
ஜாதி தடை இல்லை - ஆண்    மொத்தம் 11464
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை
R389976 கள்ளர் ஆண் 63 12th Std தனியார் பணி
R390616 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 63 BA, LLB வெளிநாட்டு பணி ஓய்வு
R391535 இராவுத்தர் ஆண் 63 10th Std அரசு பணி ஓய்வு
R393431 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 63 12th Std அரசு பணி(ஓய்வு )
R398001 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 63 10th Std சொந்த தொழில்
R402634 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 63 12th Std.Diploma சொந்த தொழில்
R403990 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 63 BSC BED அரசு பென்ஷன்தாரர்
R404592 வன்னியர் ஆண் 63 10th Std அரசு பென்ஷன்தாரர்
R406543 இராவுத்தர் ஆண் 63 10TH STD சொந்த தொழில்
R409006 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 63 10th Std தனியார் பணி
ஜாதி தடை இல்லை - ஆண்    மொத்தம் 11464


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)